mlwp.jun.pl Forum Index
 FAQ   Search   Memberlist   Usergroups   Register   Profile   Log in to check your private messages   Log in 


Previous topic «» Next topic
A fordítási kérelmek/Prosby o tlumaczenie
Author Message
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-09-10, 10:52   

Great ! Szeged is a City Partner of ŁódĽ :-D We are in fraternal cities :-)
 
     
REKLAMA 

Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Posted: 2010-09-10, 20:21   

 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-10, 20:21   

Have you heard about Polish-Hungarian friendship?

Are you interested in culture, history of Hungary?
or would you like to know something about our friends?

Common rulers

Similar cultures

Hungarian Revolution of 18489

Polish- Hungarian border, 1939

The road leads through Hungary, 1939

21th century


Made by HunPolProjekt

"May the Polish-Hungarian friendship last irregardless of political divides.
This bond existed, exists and will exist between whole nations".
Sz.K.M.N.
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-10, 21:02   

Have you heard about Polish-Hungarian friendship? = Hallottál már a Lengyel-Magyar barátságról?

Are you interested in culture, history of Hungary? = Érdekel a magyar kultúra és történelem?
or would you like to know something about our friends? = Vagy csak szeretnél többet tudni a barátainkról?

Common rulers = Közös vezetők

Similar cultures = Hasonló kultúra

Hungarian Revolution of 1848-49 = Az 1848-49-es magyar forradalom

Polish- Hungarian border, 1939 = lengyel-magyar határ, 1939

The road leads through Hungary, 1939 = Az út Magyarországon át vezetett, 1939

21th century = 21. század


Made by HunPolProjekt = HunPolProjekt készítette

"May the Polish-Hungarian friendship last irregardless of political divides.
This bond existed, exists and will exist between whole nations".
Sz.K.M.N. = "Talán a Lengyel-Magyar barátság az utolsó dolog, amely független a politikai megosztottságtól.
Ez a kötelék létezett, létezik és létezni fog továbbra is nemzeteink között."
Sz.K.M.N.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-10, 21:08   

Most impresive. :-D
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-16, 23:41   

Half ot the text, the rest sometime in future.


Bigger interest of Hungarian press about Polish matters started since spring 1939. There were declarations of friendship and acclaim for their attitude and moves in international politics.


After assault of Nazi Germany on Poland, the Hungarian newspapers wrote about German war crimes and suppression towards civilians. The newspapers tried to objectively describe events in Poland, often appeared words of sympathy, ruth for Poles.

Already 13th September representative of Hungarian Kingdom in Poland turned to his government to ask to make easier Poles passage on Hungarian territory. Talks was driven also by commanders of border units.

By order of prime minister Teleki, the border was opened for refugees. After 17th September thousands of soldiers and civilians went on Hungarian territory. According to this, there were delegated administration workers and soldiers, who had to help in more efficient reception and in taking care of newcomers.

In September 1939 passed the border i.a.:
10th Motorized Cavalry Brigade
3rd Mountain Brigade

Reserve centers of:
52th Infantry Regiment
11th Light Artillery Regiment
3th Heavy Artillery Regiment

Forming centres of:
5th Podhale Rifleman Regiment
4th Sappers Regiment

Reserve units of 2nd and 9th Lancers Regiment
Headquarters staff of corps ambits from Poznań, Warszawa, Przemy¶l, Lwów, Kraków. What is more, groups of soldiers from 49th and 53th Infantry Regiments, Railway Sappers Battalion, part of 11th Anti-Aircraft Artillery, 5th Telegraph Battalion, squad of armor gun from Brze¶ć, part of 6th Podhale Rifleman Regiment, mobile park of armor gun nr 9 and Military Hospital County nr 9.


Polish soldiers were often received dearly by the people of locality, where they came.
Not one time there were bringed orchestra to welcome Poles also with flowers. The people immediately delivered food and prepared Rosom for Poles. Of course there occurred some problems with accommodation such big number of people but thanks to friendly attitude of Hungarians, it wasn’t so noticeably.


Soldiers live in private rooms and so in internment camps, although many localities with bigger number of refugees inhabited in private houses got a title of internment camp. They could change place of their stay without any problems. The outbuildings were also adapted for accommodation places.
During registration to camp, there was no need to present any documents. Poles weren’t watched, guards was only symbolic, so escapes happened every day. In civilian refugees camps the control was yet lesser… There was no way to control establishment of the camps because of constant rotation. On fugitives place came new refugees.

The IX Department of the Ministry of Home Affairs with Józef Antall on top took care of civilian refugees. Soldiers were handled by 21th Department of Honveds Minister with chef, lieutenant colonel Zoltán Baló.


The militaries created the Agency of Polish Soldiers Internmented In The Hungarian Kingdom. Since September 1939 till April 1940 on the top of this organisation was brigade general Stefan Dembiński, then colonel doctor Marian Streifer (May 1940-March 1942) and colonel engineer Aleksander Król (March 1942- March 1944).

With help came i.a. Hungarian-Polish Committee of Custody Of Refugees which helped dispatch some matters “inconvenient” for the government. Polish side also created Civil Committee of Custody Polish Refugees with Henryk Sławik as the chariman. After liquidation of the Polish dyplomatic missions he represented Poles in Hungary.

Hungarian Red Cross rose in September 1939 so called Polish department, which handled with the help for refugees. Red Cross transferred Hungarian-Polish Committee of Custody of Refugees major amount of clothes, medicaments and money. It? organised workshops, helped with finding families members and enabled conducting correspondence.
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-17, 14:55   

A magyar sajtó érdeklődése a Lengyelek gondjai iránt 1939 nyara után kezdődött. Mindkét oldalról deklarálták a két nép barátságát és elfogadták egymás véleményét és lépéseit a nemzetközi politikában.


A náci Németország Lengyelország elleni támadása után a magyar sajtó írt a német háborús bűnökről és a lakosság ellen elkövetett atrocitásokról. A sajtó megpróbálta objektíven leírni az eseményeket, gyakran nagy szimpátiával és részvéttel a Lengyelek iránt.

Már Szeptember 13.-án a Magyar Királyság lengyelországi képviselője a magyar kormányhoz fordult azzal a kéréssel, hogy megkönnyítsék a lengyelek áthaladását Magyarország területén. A tárgyalásoknak vezetői voltak továbbá a határőrség parancsnokai.

Teleki miniszterelnök úr parancsára a határok megnyíltak a menekültek számára. Szeptember 17.-e után Lengyel katonák és civilek ezrei jöttek Magyarországra. Ők delegált hivatalnokok és katonák voltak, akik segítettek az újonnan érkezők hatékonyabb fogadásában és gondozásában.

1939. Szeptemberében átjutott a határon:
10. Motoros Lovas Dandár
3. Hegyi Dandár

52. Gyalogos Ezred
11. Könnyő Tüzér Ezred
3. Nehéz Tüzér Ezred

5. Podhale Lövész ezred
4. Utász Ezred

2. és 9. Szurony Ezred tartalékos egységei

Az egységek parancsnokságának személyzete érkezett továbbá Poznan, Varsó, Przemy¶l, Lwów és Krakkó környékéről. Mi több, katonák csoportja a 49. és 53. Gyalogos Ezredből, Vasúti Utászok Zászlóalja, a 11. Légelhárító Ezred egy része, 5. Távíró Zászlóalj, egy szakasz felfegyverzett katona Brze¶ć-ből, a 6. Podhale Lövész Ezred egy része, 9-es számú páncélos mobil egység és a 9-es számú Katonai Kórház.


A Lengyel katonákat nagy barátsággal fogadták a helyi lakosok. Nem egy alkalommal zenekarral és virágokkal fogadták őket. Az emberek azonnal kaptak ételt és "Rosom"-ot készítettek a Lengyeleknek. Persze voltak problémák ennyi ember szállásának megszervezésével de a Magyar emberek barátságosságának köszönhetően ez nem volt nagyon feltűnő.

A katonák saját szobában laktak és néhányan menekült táborokban. Mivel nagyon sok helyi lakos a menekültekkel együtt lakott, ezért a házaik a menekült tábor státuszt kapták. Megváltoztathatták a tartózkodási helyüket minden probléma nélkül. A melléképületek is szálláshelyekké voltak átalakítva.

A táborokba való regisztráció alatt nem kellett felmutatni semmilyen dokumentumot. A Lengyeleket nem figyelte senki sem, az őrök csak szimbolikusak voltak, így esett, hogy minden napra jutott szökés. A civil menekült táborokban az őrzés még lanyhább volt... Nem volt mód a táborok hathatós ellenőrzésére a gyors körforgás miatt. Egy szökevény helyére egy új menekült érkezett.

A Belügyminisztérium IX. osztálya Antall Józseffel az élen felvállalták a civil menekültek gondozását. A katonák a Honvédelmi Minisztérium 21. osztálya, Baló Zoltán ezredes úr parancsnoklata alatt lettek felkarolva.


A hadsereg létrehozta a Magyar Királyság területére internált Lengyel katonák képviseletét. 1939. Szeptemberétől 1940. Áprilisáig ezen szervezet feje Stefan Dembiński dandártábornok volt, utána Dr. Marian Streifer ezredes (1940. Május - 1942. Március) és Aleksander Król mérnök ezredes (1942. Március - 1944. Március).

Segítség érkezett a Magyar-Lengyel Menekültek Felügyeletének Bizottságától, amely segített elküldeni néhány "kényelmetlen" kérdést a kormánynak. Lengyel oldalról létrehozták a Lengyel Menekültek Felügyeletének Civil Bizottságát Henryk Sławik-al az élen. A Lengyel diplomácia felszámolása után ő képviselte a Lengyeleket Magyarországon.

1939. Szeptemberében létre jött a Magyar Vöröskereszt Lengyel egysége, amely a menekülteknek nyújtott segítségnyújtást kezelte. A Vöröskereszt nagyon sok ruhát, gyógyszert és pénzt továbbított a menekülteknek. Továbbá munkahelyeket szervezett, segített a családtagok felkutatásában és lehetővé tette a levelezést.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-17, 14:55   

Huuhhh, half day work, that was really huge. :D
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Sarmata 

Joined: 21 Sep 2010
Posts: 4
Posted: 2010-09-21, 20:08   

Hi!
I want to translate sentence: "We are speaking English well". Proposition of google is: Beszélünk jól angolul. Is it correct? And also: how i need to say this?
Thanks from the mountain
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-21, 20:13   

Lanti wrote:
Huuhhh, half day work, that was really huge. :D


I know this pain. I had to translate this text. :-P

The last part:

Since the beginning many soldiers headed to West to France. With soldiers transport handled the “W” Agency – Polish military delegacy in Hungary. Emigration government of gen. Sikorski also encouraged to evacuation. At the Ministry of Military Affairs was created independent department handling with the evacuation, the chef - colonel Włodzmierz Ludwig. Preparations and organization was handled by Polish military attache in Budapest licentiate lieutenant colonel Jan Emisarski.


Evacuation Office (with code name “Ewa”) worked in agreement with Polish consulate, which gave passports with French or British visas. Office was guided in row by: licentiate
lieutenant colonel Adam Rudnicki, colonel Adam Bogoria- Zakrzewski, licentiate lieutenant colonel Jan Kornas and lieutenant colonel Keller. The office gave soldiers railways tickets, passports with visas and also money for the journey.

After the fall of France the „W” Agency was replaced by Base nr 1, later known as Base „Romek”, reorganized in 1942 and working with code name „Liszt” and after codename „Pestka.

Originally the route to France was through Yugoslavia and Italy or the sea way through Greek ports or Yugoslavians to Marseille. After the fall of France soldiers could still direct to Syria.
German insisted on Hungarian government to end the Poles escapes. It brought some effects because the control of Polish refugees was slowly redoubled. However, all time the citizens willingly helped with escapes.

Writing about evacuation, it is worth to mention the camp in Nagkanizsza which commander was lieutenant colonel Geza Gunde. Here Poles had exceptional freedom, often refugees from the other camps stopped there, because they could get help for further way.

At the beginning of 1941 there were more and more escapes because of the information about passing Poles to Germans. During spring, in the effect of rising German influence on Balkans,
again there were more escapes. Poles understood that Yugoslavia soon would be under German occupation and then there wouldn’t be any possible way of escape.

After taking Hungary by Hitler’s army escapes were no more.

It is necessary to mention about hostile attitude towards Poles, because it happened sometime.
Some pro-German Hungarian high officers looked down on refugees, they didn’t want to anger the Germans. Sometimes also civilians were inimical, however here was the influence of the problems with supply and accommodation, Poles were blamed for them.

Polish refugees received welfare from Hungarian state. They could work for the same salary as Hungarians. In the course of time more and more enterprises looked for Polish employers because young Hungarians were taken to army and there were deficit of hands to work.
Poles worked as labourers and professionals (according to their learned profession or skills)

In conclusion, during second world war Hungarians provided care and help for
150 000 refugees from Poland. To the West got tens (not ten/10) thousands of soldiers that could fight further against Germans. We must remember that Hungary was a country connected with the Axis and in the course of time this association grew stronger. The friendship between Hungarian and Polish nations was put to the test, however Poles wasn’t failed by the brother nation. Even in the worst times Hungarians threw their weight before Poles (I mean you were with us) and shared with everything they had.

I am sorry. :->
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-21, 20:41   

Sarmata wrote:
Hi!
I want to translate sentence: "We are speaking English well". Proposition of google is: Beszélünk jól angolul. Is it correct? And also: how i need to say this?
Thanks from the mountain


Hi!

Just a little correct. :)

Correctly:
Jól beszélünk angolul.

Jól (Well)
beszél (speak) + -ünk = We are speaking.
angol (english) + -ul -> That's the answer for the "How speak?" question. -> For example:
- How speak?
- On english.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-21, 20:43   

Not problem if I make this huge translation in the weekdays? ;)
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-21, 20:51   

Sure. I' m glad that you want to translate this madness. :-P
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Sarmata 

Joined: 21 Sep 2010
Posts: 4
Posted: 2010-09-21, 21:06   

Thanks Lanti. I wish I would learn Hungarian somedays, but now I know it as much as Marsian.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-21, 21:18   

Sarmata wrote:
Thanks Lanti. I wish I would learn Hungarian somedays, but now I know it as much as Marsian.


You are not alone. ;)
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-27, 03:12   

Please, I need translation of this as soon as possible.

The occupation of Czechosloviaka territory granted to Hungarians thanks to arbitrage took place (was done/ realized) among the vigorous enthusiasm of the population of occupied cities. Espiecally, it took place with personal participation of Regent Horhty, coming horseback at the head of entering armies.

Fast work. :-P
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Display posts from previous:   
Reply to topic
You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandred created by spleen modified v0.4 by warna

| | Darmowe fora | Reklama

Page generated in 0.07 second. SQL queries: 13