mlwp.jun.pl Forum Index
 FAQ   Search   Memberlist   Usergroups   Register   Profile   Log in to check your private messages   Log in 


Previous topic «» Next topic
A fordítási kérelmek/Prosby o tlumaczenie
Author Message
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-09-27, 16:37     

The occupation of Czechosloviaka territory granted to Hungarians thanks to arbitrage took place (was done/ realized) among the vigorous enthusiasm of the population of occupied cities. Espiecally, it took place with personal participation of Regent Horhty, coming horseback at the head of entering armies.

=

A csehszlovák területek átadását a magyaroknak határozott lelkesedés fogadta a megszállt városok részéről. Különösen, hogy részt vett rajta maga Horthy kormányzó is, aki lóháton vonult be a hadsereg élén.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
REKLAMA 

Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Posted: 2010-09-27, 17:07     

 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-09-27, 17:07     

Thank you very much. :-)
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-10-01, 01:38     

Need translation of this movies.

http://www.youtube.com/watch?v=N9HWvgLmMSI

PS. It isn't directed to you Lanti, you have your task. :-)
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-10-21, 10:15     

From Attila :-) :-) :-)

Since the beginning many soldiers headed to West to France. With soldiers transport handled the "W" Agency -- Polish military delegacy in Hungary. Emigration government of gen. Sikorski also encouraged to evacuation. At the Ministry of Military Affairs was created independent department handling with the evacuation, the chef - colonel Włodzmierz Ludwig. Preparations and organization was handled by Polish military attache in Budapest licentiate lieutenant colonel Jan Emisarski.
A kezdetektől rengeteg katona tartott Nyugat-Franciaországnak. A katonák szállításával a „W" Ügynökség foglalkozott, ami egy lengyel katonai delegáció volt Magyarországon. Sikorski tábornok kivándorlási kormányzata szintén bátorította az evakuálást. A Katonai Ügyek Minisztériumánál született egy olyan független osztály, mely az evakuálást kezelte, ennek főnöke Włodzmierz Ludwig ezredes volt. A felkészülést és szervesést a lengyel hadsereg kapcsolatai irányították Budapesten Jan Emisarski főhadnagy vezetésével.

Evacuation Office (with code name "Ewa") worked in agreement with Polish consulate, which gave passports with French or British visas. Office was guided in row by: licentiate
lieutenant colonel Adam Rudnicki, colonel Adam Bogoria- Zakrzewski, licentiate lieutenant colonel Jan Kornas and lieutenant colonel Keller. The office gave soldiers railways tickets, passports with visas and also money for the journey.
Az Evakuálási Ügynökség („Ewa" fedőnév alatt) a lengyel Konzulátus beleegyzésével dolgozott és adott ki útleveleket francia vagy brit vízumokkal. Adam Rudnicki főhadnagy, Adam Bogoria-Zakrewski ezredes, Jan Kornas főhadnagy és Keller főhadnagy vezette az ügynéséget sorban. Az ügynökség adott vonatjegyeket, útleveleket vízummal, és valamennyi pénzt is az utazásra.
After the fall of France the „W" Agency was replaced by Base nr 1, later known as Base „Romek", reorganized in 1942 and working with code name „Liszt" and after codename „Pestka.

Franciaország eleste után, a „W" Ügynökség fel lett váltva az nr1 Bázis által, (amit később „Romek" Bázisnek hívtak), 1942-ben átszervezték és előbb „Liszt", majd később „Pestka" fedőnév alatt dolgozott.
Originally the route to France was through Yugoslavia and Italy or the sea way through Greek ports or Yugoslavians to Marseille. After the fall of France soldiers could still direct to Syria.
German insisted on Hungarian government to end the Poles escapes. It brought some effects because the control of Polish refugees was slowly redoubled. However, all time the citizens willingly helped with escapes.

Eredetileg a Franciaországba vezető útvonal Jugoszlávián és Olaszországon keresztül vezetett, vagy tengeri úton görög vagy jugoszláv kikötőkből tartott Marseille-be. Franciaország eleste után a katonák még Szíriába tudtak menni. A németek erősködtek a magyar kormánynál, hogy vessen véget a lengyelek szökésének. Ez hozott néhány hatást, mert lengyel menekültek ellenőrzése lassan megkétszereződött. Habár a magyar lakosok készségesen segítettek nekik a szökésben.
Writing about evacuation, it is worth to mention the camp in Nagkanizsza which commander was lieutenant colonel Geza Gunde. Here Poles had exceptional freedom, often refugees from the other camps stopped there, because they could get help for further way.
Az evakuációról írva érdemes megemlíteni a Nagykanizsai menekülttábort, aminek parancsnoka Gunde Géza főhadnagy volt. A lengyeleknek itt kivételes szabadsága volt, a másik táborok menekültjei gyakran álltak itt meg, mert segítséget kaptak a további útra.

At the beginning of 1941 there were more and more escapes because of the information about passing Poles to Germans. During spring, in the effect of rising German influence on Balkans,
again there were more escapes. Poles understood that Yugoslavia soon would be under German occupation and then there wouldn't be any possible way of escape.
1941 elején egyre több szökés történt amiatt a hír miatt, mely szerint a németek veszik át a lengyeleket. A tavasszal a németek balkáni befolyásának növekedése miatt újra több szökés történt. A lengyelek megértették, hogy Jugoszlávia lassan német megszállás alá kerül és akkor megszűnik bárminemű lehetséges szökési út.

After taking Hungary by Hitler's army escapes were no more.
Miután Hitler átvette a hatalmat Magyarország felett, nem volt több szökés.

It is necessary to mention about hostile attitude towards Poles, because it happened sometime.
Some pro-German Hungarian high officers looked down on refugees, they didn't want to anger the Germans. Sometimes also civilians were inimical, however here was the influence of the problems with supply and accommodation, Poles were blamed for them.

Szükséges megemlíteni a barátságtalan magatartást a lengyelekkel szemben, mert ez néha megtörtént. Néhány németbarát magasrangú magyar tiszt lenézte a lengyeleket, mert nem akart haragot a németekkel. Néha a lakosság is ellenséges volt, habár itt a problémák az ellátással, szállásolással voltak, amiért a lengyelek lettek megvádolva.

Polish refugees received welfare from Hungarian state. They could work for the same salary as Hungarians. In the course of time more and more enterprises looked for Polish employers because young Hungarians were taken to army and there were deficit of hands to work.
Poles worked as labourers and professionals (according to their learned profession or skills)
A lengyel menekültek elismerték a jólétet a magyar államtól. Dolgozni is tudtak ugyanannyi fizetésért, mint maguk a magyarok is. Az idő folyásával egyre több vállalat keresett lengyel alkalmazottakat, mert a magyar fiatalemberekre szükség volt a seregbe és hiány mutatkozott a dolgozó kezekben. A lengyelek mint fizikai munkások és diplomások (attól függően, mit tanultak vagy milyen szakképzettségük volt) dolgoztak.


In conclusion, during second world war Hungarians provided care and help for
150 000 refugees from Poland. To the West got tens (not ten/10) thousands of soldiers that could fight further against Germans. We must remember that Hungary was a country connected with the Axis and in the course of time this association grew stronger. The friendship between Hungarian and Polish nations was put to the test, however Poles wasn't failed by the brother nation. Even in the worst times Hungarians threw their weight before Poles (I mean you were with us) and shared with everything they had.
Befejezésképp, a 2. világháború alatt a magyarok segítették és gondozták a 150 000 lengyel menekültet. A Nyugat katonák tízezreit kapta, akik a németek ellen tovább tudtak harcolni. Emlékeznünk kell, hogy Magyarország a tengelyhatalmak szövetségese volt és az idő múlásával ez erősebbre nőtt. A barátság a magyar és lengyel nép között teszt alá volt vetve, habár a lengyelek nem buktak meg a testvér nemzet jóvoltából. Éppen a legrosszabb időkben a magyarok kinyújtották kezüket a lengyelek felé és mindent megosztottak velük, amilyük csak volt.
 
     
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-11-07, 16:50     

Please translate this to hungarian:

Make a pass for the car.
Tell to back.
The road is clear.
Do we have gas?
It' enough to Hrubieszów.
They bring them to border.
What?
They are going to be again a refugees like so many times in history.
They didn't deserved this fate.

:-)
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-11-08, 20:55     

I hope the translation is correct:

Make a pass for the car. = Biztosítsd azt utat az autóig.
Tell to back. = Szólj vissza.
The road is clear. = Az út tiszta.
Do we have gas? = Van üzemanyagunk?
It' enough to Hrubieszów. = Elég Hrubieszów-ig.
They bring them to border. = A határig viszik őket.
What? = Mit?
They are going to be again a refugees like so many times in history. = Ismét a menekültek ellen vannak, mint már annyiszor a történelemben.
They didn't deserved this fate. = Nem érdemelték meg ezt a sorsot.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-11-08, 23:22     

Nagyon koszonom :)
 
     
SVEN-HUN 

Joined: 02 Jul 2010
Posts: 44
Location: Győr
Posted: 2010-11-09, 08:37     

No,az ilyet már sajna nem tudom lefordítani,míg nem tanulok meg normálisan angolul:-(
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-11-11, 21:55     

The people immediately delivered food and prepared accommodation for Poles.

Asking for translation.
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-11-12, 07:39     

The people immediately delivered food and prepared accommodation for Poles.

=

Az emberek azonnal ennivalót hoztak és szállást adtak a Lengyeleknek.
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Szakali 
Administrator


Age: 29
Joined: 25 Apr 2010
Posts: 265
Location: Bydgoszcz (Polska)
Posted: 2010-12-23, 01:58     

Merry christmas and happy new year.
_________________
Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.
 
     
Lanti 


Age: 29
Joined: 22 Feb 2010
Posts: 860
Location: Jakabszállás
Posted: 2010-12-23, 10:26     

Szakali wrote:
Merry christmas and happy new year.


Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!
_________________
LantosIstvan.com
 
     
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-12-23, 11:23     

Wesołych ¦wi±t i Szczę¶liwego Nowego Roku :) (in polish)
 
     
SVEN-HUN 

Joined: 02 Jul 2010
Posts: 44
Location: Győr
Posted: 2010-12-24, 12:15     

Merry Christmas polish ppl!:)
 
     
Maniek 
Administrator
My name is Maniek


Age: 29
Joined: 21 Feb 2010
Posts: 987
Location: ŁódĽ (Polska)
Posted: 2010-12-24, 12:38     

Koszi, koszi :) For you too, all the best :)
It is not good topic, but never mind :D
 
     
Display posts from previous:   
Reply to topic
You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version

Jump to:  
Quick Reply
Username: 


Expire Days
 
 
 
 
 
 
 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandred created by spleen modified v0.4 by warna

| | Darmowe fora | Reklama

Page generated in 0.05 second. SQL queries: 13